Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Puppies

Hier wat meer info voor toekomstige Stafford eigenaars.

Bij Torwoods zijn de puppies in huis opgegroeid, dit om hen ook al aan alle omgevingsgeluiden gewoon te maken. Ze zijn hierdoor ook mensen, kinderen en de alledaagse dingen gewoon. 

Onze Staffords worden gefokt op schoonheid en vooral karakter. We kiezen enkel de raszuiverste dekreuen en teven uit, allemaal vrij van erfelijke aandoeningen.

Alle pups krijgen uiteraard een FCI stamboom van St hubertus mee, de nodige vaccins en chip registratie. 

De toekomstige eigenaars worden ook bijgestaan in raad ivm de opvoeding van hun puppy.

Ze krijgen ook een mini puppypakket mee bij afhaling van de puppy. 

Here some more info for future Stafford owners.

At Torwoods the puppies are raised in the house, this to make them acquintated to all ambient sounds. They are therefore also used to people, children and the everyday things.

Our Staffords are bred for beauty and above all character. We choose only the purest stud dogs and bitches, all free of hereditary diseases. All puppies get an FCI pedigree from St Hubertus, their vaccins and chipregistration.

The future owners are also assisted in council concerning the education of their puppies.They also get a mini puppy pack along with the pick up of the puppy.